2010-03-25

DEKRA Automotive AB

2010-03-25:
ÅF avyttrar ÅF-Kontroll

ÅFhar idag tecknat avtal om avyttring av 100 procent av aktierna ÅF-Kontroll, inklusive dess dotterbolag. Köpare är DEKRA AG, Tyskland.

Baserat på ett Enterprise Value om 610 MSEK, betalar DEKRA 550 MSEK för aktierna i ÅF-Kontroll (med bolaget följer en nettoskuld på 60 MSEK). Affären ger upphov till en realisationsvinst om cirka 460 MSEK i första kvartalet. ÅF-Kontrolls operativa resultat avskiljs från ÅF per idag.

Försäljningen av ÅF-Kontroll är ett led i strategin att renodla ÅF med sikte mot att skapa Europas ledande tekniska konsultföretag. Visionen är att ÅF skall omsätta 1 miljard Euro år 2015. Strategin är att vara nummer ett eller två inom de områden som bolaget verkar.

”Transaktionen ger ÅF en mycket stark finansiell ställning – där huvudspåret är att växa kärnverksamheten genom företagsförvärv på befintliga eller nya marknader”, säger ÅFs VD Jonas Wiström. ”Jag är glad att vi träffat avtal med DEKRAsom kan vidareutveckla ÅF-Kontroll på ett positivt sätt för kunder och medarbetare”, fortsätter Jonas Wiström.
”Detta är en milstolpe i arbetet med att positionera DEKRA som en marknadsledare inom provning och kontroll för energiindustrin”, säger Stefan Kölbl, VD för DEKRA AG.

”Tillsammans med vårt finska dotterbolag, DEKRA Industry Finland, tidigare Polartest Oy, blir vi i och med detta ledande i energisektorn i Skandinavien”, fortsätter Stefan Kölbl. Chefen för ÅF-Kontroll, Jörgen Backersgård, kommer att fortsätta leda verksamheten, som under en övergångperiod kommer att behålla namnet ÅF-Kontroll.

ÅF-Kontroll erbjuder teknisk tredjepartskontroll genom besiktning, provning och certifiering. ÅF-Kontroll redovisade en omsättning på 407 MSEK under 2009.

ÅF-Kontroll har 450 medarbetare. Försäljningen inkluderar inte ÅFs aktier i det hälftenägda kontrollbolaget ÅF-TÜV Nord AB.


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 4000medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
DEKRA är en betydande aktör inom teknisk kontroll och besiktning. DEKRA engagerar över 21 000 medarbetare världen över. För mer information: www.dekra.com


Pressmeddelande från ÅF
För mer information
:
Jonas Wiström, VD 070-608 12 20
Jonas Ågrup, CFO 070 -333 04 95
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

Fakta:

DEKRA SE med huvudkontor i Stuttgart, Tyskland, är den ledande aktören för fordonsbranschen.
Med över 28 000 medarbetare och en omsättning på 18 miljarder SEK är DEKRA representerade världen över.
DEKRA Automotive AB med huvudkontor i Stockholm är ett dotterföretag till DEKRA i Tyskland.

För mer information kontakta: Frank Schubert, VD DEKRA Automotive AB, se kontaktuppgifter nedan.

CONTACT
DEKRA Quality Management AB
632 20 Eskilstuna
Tel: +46 (0)10-455 10 00
Fax: +46 (0)10-455 11 40
E-mail: info.ause@dekra.com
Hemsida: www.dekra-automotive.se