2011-05-04

DEKRA Automotive AB

2011-05-04 Auktoriserade Bilglasmästerier och DEKRA i stort samarbete

DEKRA Automotive AB: Revisioner auktorisationskrav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Sjöhult, VD Glasbranschföreningen och Frank Schubert, VD DEKRA Automotive AB

 

Auktoriserade Bilglasmästerier och DEKRA i stort samarbete 

DEKRA hjälper Auktoriserade Bilglasmästerier med opartiska revisioner

Glasbranschföreningen (GBF) är Sveriges bransch- och arbetsgivarorganisation för glasmästare med över 550 medlemsföretag. GBF som bl.a. representerar ca 400 bilglasmästare har valt DEKRA för att säkra kraven för medlemskap i bilglasauktorisationen över hela landet.
- Vi vill bekräfta och stärka våra medlemmars kvalitetsnivå, såväl inom vår organisation som för våra kunder och samarbetspartners i Sverige. Det ger oss en god bild av vår status och ett utmärkt underlag för vårt interna utvecklingsarbete. För detta krävs en omfattande uppföljning i form av kapacitet och kompetens. Därför passar vårt samarbete med en erfaren och opartisk aktör som DEKRA, menar Per Sjöhult, VD Glasbranschföreningen.
 
- Att Glasbranschföreningen väljer DEKRA som partner för ett långsiktigt samarbete känner vi både uppskattning och stort ansvar inför. Tidigare har vi anlitats av flera importörer inom fordonssidan med olika revisioner och GBF tar nu ett viktigt steg för sin framtid, säger Frank Schubert, VD för DEKRA.
 
DEKRA erbjuder olika former av revisioner till såväl centrala återförsäljare och verkstäder som lokala aktörer. DEKRA revisioner är en av flera produkter som DEKRA erbjuder fordonsmarknaden för att trygga kvalitet och kundrelationer. 

Fakta:

DEKRA SE med huvudkontor i Stuttgart, Tyskland, är den ledande aktören för fordonsbranschen.
Med över 28 000 medarbetare och en omsättning på 18 miljarder SEK är DEKRA representerade världen över.
DEKRA Automotive AB med huvudkontor i Stockholm är ett dotterföretag till DEKRA i Tyskland.

För mer information kontakta: Frank Schubert, VD DEKRA Automotive AB, se kontaktuppgifter nedan.

CONTACT
DEKRA Quality Management AB
632 20 Eskilstuna
Tel: +46 (0)10-455 10 00
Fax: +46 (0)10-455 11 40
E-mail: info.ause@dekra.com
Hemsida: www.dekra-automotive.se