2012-03-02

DEKRA Automotive AB

2012-03-02: Pirelli i samarbete med DEKRA

DEKRA Automotive AB: Revisioner kvalitetsstandards

Frank Schubert, VD DEKRA Automotive AB och Mark K. Wilhelm, VD Pirelli Tyre Nordic AB

 
Pirelli anlitar DEKRA för kvalitetsutveckling av återförsäljarnätet
Pirelli Tyre Nordic AB är generalagent av Pirellis däckprogram för bilar, lastbilar samt motorcyklar för den nordiska marknaden. Pirelli inleder ett långsiktigt samarbete med DEKRA för att utveckla sitt nät av Pirelli Point återförsäljare i landet. DEKRA ska utföra Standardrevisioner i syfte att stärka Pirellis ställning på marknaden som en attraktiv leverantör.

– Vår ambition är att etablera Pirelli som en stark leverantör på den svenska marknaden.
Därför vill vi hjälpa vårt återförsäljarnät att erbjuda bästa service och produkter till våra
kunder runt om i landet. Där kommer DEKRA in som en opartisk aktör med god erfarenhet
av kundorienterade frågor och som kan bistå oss i vår utveckling
, menar Mark K. Wilhelm,
VD Pirelli Tyre Nordic AB.
Pirellis val att införa Standardrevisioner kommer att ge resultat. Våra erfarenheter pekar
på att det ger märkbara effekter på kvalitet och profilering mot marknaden. Glädjande för
oss på DEKRA är att ett världsföretag som Pirelli gett oss förtroendet, säger Frank Schubert,
VD för DEKRA Automotive AB
 
DEKRA erbjuder olika former av revisioner för såväl generalagenter som lokala aktörer.
Revisioner är en av flera produkter som DEKRA erbjuder fordonsmarknaden för att
trygga kvalitet och kundrelationer.
 
Fakta:
 
DEKRA AG med huvudkontor i Stuttgart, Tyskland, är den ledande aktören för fordonsbranschen.
Med 28 000 medarbetare och en omsättning på 18 miljarder SEK är DEKRA representerade världen över.
DEKRA Automotive AB med huvudkontor i Stockholm är ett dotterföretag till DEKRA i Tyskland.
 
För mer information kontakta: Frank Schubert, VD DEKRA Automotive AB, se kontaktuppgifter nedan.
 
CONTACT
DEKRA Quality Management AB
632 20 Eskilstuna
Tel: +46 (0)10-455 10 00
Fax: +46 (0)10-455 11 40
E-mail: info.ause@dekra.com
Hemsida: www.dekra-automotive.se