2012-11-21

DEKRA Automotive AB

2012-11-21: Ny VD till DEKRA Automotive AB

DEKRA Automotive AB Sverige

 

Stockholm - Jan Martinsson är sedan början av november ny VD för DEKRA Automotive AB. Han ersätter Frank Schubert, som tidigare var VD och ansvarade för affärsområdet Consulting. Frank Schubert kommer att fortsätta att vara medlem i styrelsen för DEKRA Automotive och är nu ansvarig för Consulting och internationell affärsutveckling. Jan Martinsson har lång erfarenhet inom fordonsmarknaden. Han började sin karriär som tekniker och har därefter haft olika chefsbefattningar inom bilåterförsäljare. Senast som VD för Svenska Bil i Norden AB.
 
Inom området Consulting har DEKRA Automotive funnits i Sverige sex år, då främst med branschrelaterade tjänster för såväl den enskilde återförsäljaren som för fordonstillverkaren. Sedan 2011 bedriver även DEKRA kontrollbesiktning för fordon på den svenska marknaden vilket är DEKRAS kärnkompetens i Europa. I dagsläget finns för närvarande sex besiktningsbutiker för bilar och en för tunga fordon. DEKRA har ambitionen att erövra en betydande del av marknaden för kontrollbesiktning på fordon de närmsta åren.
– DEKRA befinner sig i ett otroligt spännande utvecklingsskede där vi har stor möjlighet som ny aktör att erövra stora marknadsandelar på den numera avreglerade kontrollbesiktningsmarknaden för fordon.  DEKRA har en bred portfölj av produkter som omfattar många områden på fordonssidan där vi kan erbjuda alla kategorier av kunder våra tjänster.
Jag ser fram emot att utveckla våra affärsområden så att vi erbjuder kompletta lösningar för våra kunders behov. Tillsammans med vårt koncernföretag DEKRA Industrial är vi unika på marknaden med att erbjuda företagskunder en leverantör för kvalitétstjänster inom både fordons & industrisidan.

Inom området Consulting har DEKRA Automotive funnits i Sverige sex år, då främst med branschrelaterade tjänster för såväl den enskilde återförsäljaren som för fordonstillverkaren. Sedan 2011 bedriver även DEKRA kontrollbesiktning för fordon på den svenska marknaden vilket är DEKRAS kärnkompetens i Europa. I dagsläget finns förnärvarande sex besiktningsbutiker för bilar och en för tunga fordon. DEKRA har ambitionen att erövra en betydande del av marknaden för kontrollbesiktning av fordon.

Om DEKRA 

DEKRA är en av världens ledande expertorganisationer. Företaget driver för närvarande verksamhet i mer än 50 länder och har över 28 000 anställda. DEKRA Group har tre affärsområden, "Automotive", "Industriell" och "Personal" och erbjuder professionella och innovativa tjänster inom områdena fordonsinspektioner, expertbedömningar, internationell skadereglering, konsulttjänster, industriell provning, produktprövning, certifiering, miljöskydd, kvalifikationer, tillfälligt arbete och outsourcing. DEKRA Group är etablerade i Sverige sedan 2006 och har över 400 anställda i Sverige.

CONTACT
DEKRA Quality Management AB
632 20 Eskilstuna
Tel: +46 (0)10-455 10 00
Fax: +46 (0)10-455 11 40
E-mail: info.ause@dekra.com
Hemsida: www.dekra-automotive.se