2014-05-13

DEKRA Automotive AB

2014-05-13: TFF och DEKRA i samarbete

DEKRA Quality Management AB

 

Försäkringsbranschen vill undersöka kvaliteten på kundernas skadereparationer
 

Försäkringsbranschen gör en gemensam satsning för en ökad kvalitet på kundernas bilreparationer. Med start nu i vår görs stickprovskontroller hos verkstäder som utför skadereparationer åt försäkringsbolagens kunder.

 

Enskilda försäkringsbolag gör kvalitetsundersökningar hos olika verkstäder, men det är svårt för branschen att få en samlad bild eftersom bolagens kontroller har olika upplägg och inriktning.

 

– Att kunderna får reparationer som håller en hög fackmässig kvalitet är en självklarhet. För att få en helhetsbild av läget genomför vi nu branschgemensamma kvalitetskontroller, säger Mats Olausson, vd på branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som samordnar insatsen.

 

Denna typ av samordnade kontroller syftar till att höja kvaliteten och därmed också kundnöjdheten – till gagn för alla parter. Inte minst vill försäkringsbranschen att kvalitetskontrollerna ska stärka verkstäderna.

En förutsättning för att en reparation kontrolleras är att den ska ersättas ur en försäkring i något av de medverkande bolagen: Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar eller Trygg-Hansa.   

 

700 bilar kontrolleras första året

 

Avsikten är att komma igång under maj och man räknar med att utföra ungefär 700 kontroller över hela landet innan året är slut. För att kunna följa utvecklingen kommer kontrollerna att fortsätta under en period på tre år.

 

– Stickproven kommer att göras på både pågående och avslutade reparationer och vi strävar efter en spridning vad gäller bilmärken och orter, säger Mats Olausson.

 

Det är DEKRA Quality Management AB som utför de praktiska kontrollerna och de har en detaljerad lista med punkter att gå igenom. Bland annat kollas att verkstäderna följer tillverkarens reparationsanvisningar och de normer som finns för hur olika reparationsarbeten ska genomföras.

CONTACT
DEKRA Quality Management AB
632 20 Eskilstuna
Tel: +46 (0)10-455 10 00
Fax: +46 (0)10-455 11 40
E-mail: info.ause@dekra.com
Hemsida: www.dekra-automotive.se