2015-04-27

DEKRA Automotive AB

2015-04-27:Bilmånsson i Halmstad säkrar kvalitet med DEKRA

DEKRA Quality Management AB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till vänster Frank Schubert, VD DEKRA Quality Management och till höger Jan Nilsson, Servicemarknadschef Bilmånsson Halmstad
 
DEKRA hjälper Ford i Halmstad med verkstadskvalitet

Bilmånsson i Halmstad, som är auktoriserad återförsäljare och fullserviceverkstad för Fords 
person- och transportbilar, väljer DEKRA för stickprovskontroller av utförda verkstadsarbeten.
 
– Vår ambition är att ge bästa möjliga service och kvalitet till våra kunder. Vi har en ny och
toppmodern anläggning samt motiverad personal för att möte framtidens krav. Med DEKRA som
aktör kan vi följa upp det målet och säkerställa utvecklingen eftersom DEKRA är en etablerad
och neutral aktör, menar Jan Nilsson, Servicemarknadschef Bilmånsson i Halland AB. 
 
Det är för oss glädjande att vi fått förtroendet av Bilmånsson i Halmstad. Vi hjälper konkret våra verkstäder att stärka kundrelationer, processer och kvalitetskoncept. Vi ser en tydlig positiv utveckling över tiden hos våra verkstäder, säger Frank Schubert, VD DEKRA Quality Management AB.
 
DEKRA erbjuder ett antal produkter som stärker kundrelationer och teknisk kvalitet. DVK erbjuds
till såväl centrala verkstadskedjor som lokala bilverkstäder. DVK innebär kvalitetskontroll av utfört verkstadsarbete, både inom den administrativa som den tekniska delen.
CONTACT
DEKRA Quality Management AB
632 20 Eskilstuna
Tel: +46 (0)10-455 10 00
Fax: +46 (0)10-455 11 40
E-mail: info.ause@dekra.com
Hemsida: www.dekra-automotive.se