2016-02-18

DEKRA Automotive AB

2016-02-18: SFVF och DEKRA

DEKRA Quality Management AB

SFVF anlitar DEKRA som part för ”Godkänd Bilverkstad”
 
Med drygt 1 800 medlemsföretag i landet är Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) en
betydande intresseförening för landets bilverkstäder. Som medlem i SFVF innebär att verkstaden
ansluter sig till det nya konceptet ”Godkänd Bilverkstad” för att säkerställa vissa baskrav angående
kvalitetsnivå och därmed ge konsumenten vägledning och trygghet i sitt val av verkstad.
 
I konceptet ingår dels en årlig revision samt stickprovskontroller av utfört verkstadsarbete av en
tredje neutral part. Där har SFVF valt DEKRA för att implementera konceptet ”Godkänd Bilverkstad”
som inom kort inleder sin pilotfas av konceptet och utvärderas inför en lansering i landet.
- För våra medlemmar inom SFVF är det obligatoriskt att ingå i ”Godkänd Bilverkstad”. Syftet med det är att kunna erbjuda landets bilägare en trygghet i sitt verkstadsval. Avsikten med samarbetet med DEKRA är att ta hjälp av deras kompetens och roll som helt oberoende aktör för att säkerställa vår kvalitet och kundlojalitet för framtiden, säger Bo Ericsson, VD Sveriges Fordonsverkstäders Förening.
 
- DEKRA ser en positiv utmaning i att bistå en så stor intresseförening som SFVF i deras ambitiösa
kvalitetssäkring. Vi har de tjänster som efterfrågas i konceptet samt god erfarenhet av opartiska
kvalitetskontroller och revisioner. Dessutom en etablerad kalibreringsverksamhet genom affärsgrenen DEKRA Kalibrering i Hedemora, säger Frank Schubert, VD DEKRA Quality Management AB.
 
DEKRA erbjuder tjänster som stärker kundrelationer och teknisk kvalitet för branschen över hela
landet. Allt från kvalitetskontroller av utfört verkstadsarbete till kalibrering av verkstadsutrustning och olika typer av revisioner erbjuds aktörer inom fordonsbranschen.
CONTACT
DEKRA Quality Management AB
632 20 Eskilstuna
Tel: +46 (0)10-455 10 00
Fax: +46 (0)10-455 11 40
E-mail: info.ause@dekra.com
Hemsida: www.dekra-automotive.se