Kvalitetsstandard /Audits

DEKRA Automotive AB

Uppföljning av Kvalitetsstandards/Audits

Flertalet fordonstillverkare och generalagenter har utarbetat någon form av "Kvalitetsstandard" för egna eller anslutna företag. Målet att trygga varumärket mot kund och för samtliga aktörer inom distributionsledet blir en allt viktigare del i marknadsarbetet mot slutkonsument.

Att få en samlad bild av de enskilda företagens förmåga att efterleva kriterierna som ingår i standardvillkoren kräver resurser. Ibland saknas erfarenheten eller kapaciteten för att fastställa statusen. Där kan DEKRA bidra med beprövad kompetens och ett kostnadseffektivt koncept.

DEKRA samarbetar globalt med biltillverkare/generalagenter inom "Kvalitetsstandards/Audits".

  • DEKRA utför sitt arbete utifrån en neutral position.
  • Uppföljningen utförs av utbildad och erfaren personal.
  • Frågeformulär och bedömningspunkter anpassas efter företagets standard och ev. önskemål.
  • Efter kontrollperioden redovisas resultatet av företagets status strukturerat och översiktligt.
  • Löpande uppföljningar ger sedan fokus på förändringsbehov och affärsmöjligheter.
  • Framtida krav på standards säkras inom det egna ledet och mot kund.


 

CONTACT
DEKRA Quality Management AB
632 20 Eskilstuna
Tel: +46 (0)10-455 10 00
Fax: +46 (0)10-455 11 40
E-mail: info.ause@dekra.com
Hemsida: www.dekra-automotive.se