Upphandlingskontroll

DEKRA Automotive AB

Upphandling, löpande kontroller och återlämning

För dig som ansvarig för fordonsupphandlingar inom företag eller offentlig verksamhet erbjuder DEKRA ett antal lämpliga tjänster. De underlättar ditt uppdrag inom områdena säkerhet, miljö och ekonomi vid beställning eller vid löpande underhåll av din vagnpark.

Upphandling

DEKRA hjälper dig att avgöra om fordonen levereras med den utrustning som omfattas av beställningen. Gäller t.ex. vid ombyggnationer, handikapputrustning m.m.

Löpande kontroller

Under fordonets brukande kontrollerar DEKRA kvalitet och behov inom löpande underhåll, säkerhet, miljö samt komfortaspekter på din fordonspark. Det utför vi med stickprovskontroller eller efter överenskommelse.

Återlämning

Vid återlämning av leasing- eller tjänstefordon förekommer oftast en avräkning av kostnader för onormalt slitage och skador etc. Vi bedömer opartiskt fordonets skick i samband med återlämningen.

CONTACT
DEKRA Quality Management AB
632 20 Eskilstuna
Tel: +46 (0)10-455 10 00
Fax: +46 (0)10-455 11 40
E-mail: info.ause@dekra.com
Hemsida: www.dekra-automotive.se